Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

KURS/ KONFERANSER

Kursoversikt
Alle kurs forutsetter at deltakeren selv dekker reise og eventuelle oppholdsutgifter. Det tas forbehold om endring av programmet. Ved spørsmål kan kontaktperson for det enkelte kurs kontaktes.Ny kurskatalog og oppdatert kursoversikt for 2019 kommer ca 16.januar.
Tidlig intervensjon
Rusbehandling
Samtalemetodikk
Etikk, Rus, psykisk helse og somatikk