Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Arbeidsliv og rus

Regionale alor (arbeidsliv og rus) nettverk i Norge

A6
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter har utviklet en modell for alor nettverk og bistår interesserte KoRus i Norge ved oppstart av regionale alor nettverk. Alor nettverk har eksistert siden 2006 og det er i oktober 2018 ni regionale alor nettverk i Norge. Det arrangeres årlig samling for dem som drifter og dem som planlegger å starte regionale alor nettverk. I 2018 arrangeres Alor Norge samling på Sola Strand hotell 23.01.2018.
Påmelding: Se kurs på www.korus-stavanger.no

Mer informasjon: 
www.alor.no eller kontakt Ingunn K. Svendsen:
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 63 / 90 93 56 62.