Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  Kartlegging

Hurtig kartlegging og handling (HKH)

A8
Hurtig kartlegging og handling (HKH), er en analytisk presentasjon tilnærming til sosialfaglige problemstillinger basert på en kartleggingsmetode Rapid Assessment and Response (RAR), som er utviklet av Verdens helseorganisasjon. Metoden er tilpasset norske forhold av KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene i samarbeid med Uteseksjonen i Bergen.
Mål:
Målsettingen er å gi et best mulig bilde av et valgt Problemområde i løpet av en relativt kort kartleggingsperiode. På bakgrunn av kartleggingen utvikles en handlingsplan som legger til rette for formålstjenlige intervensjoner. Det anvendes ulike metodiske tilnærminger for å utforske problemstillingen(e) ut fra forskjellige perspektiver og innfallsvinkler.

Målgrupper: Kommunale instanser eller tjenester

Sentrale tema: 
Kartlegge og undersøke avgrensede sosiale problemområder som for eksempel; bruk av androgene anabole steroider blant unge gutter, utfordringer rundt ungdomsgruppe i en bydel, innendørs prostitusjon. Utbredelse og bruk av GHB/GBL, hasjbruk blant ungdom osv. I vår region har HKH primært blitt brukt for kartlegging av kommuners bekymring knyttet til enkelte grupper barn og unge.

Vi tilbyr:
Bistand til kommuner som ønsker å gjennomføre en Hurtig Kartlegging og utvikle handlingsalternativer innenfor avgrensede problemområder. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, gir opplæring i metoden, samt veiledning gjennom hele prosessen. Kommunen står ansvarlig for gjennomføring, rapportskriving og utarbeidelse av en konkret handlingsplan.

Kontaktperson:
Anne Schanche Selbekk; 
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 12