Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH)

A3
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) er en nasjonal satsing for å styrke kommunenes forvaltning av alkoholloven. Målet er å minske overskjenking, skjenking til mindreårige og utelivsrelatert vold.
Målgrupper: Kommuner i Rogaland; saksbehandlere, politikere, ansatte i utelivsbransje og salgssteder, mfl.

Sentrale tema:     
  • God arena for samarbeid mellom kommune, politi og skjenkebransje
  • Kvalitet i kontrollen
  • Opplæring/kompetanseutvikling
  • Kurs i Ansvarlig vertskap
  • Ansvarlig vertskap: e-læring

Vi tibyr: Hjelp til å implementere Ansvarlig alkoholhåndtering og Ansvarlig vertskap i kommunen. Bistand ved kompetanseutvikling og opplæring.

Rekruttering: Ved forespørsel

Informasjon:
www.helsedirektoratet.no
www.kommunetorget.no  

Kontaktperson:    

Ingunn K. Svendsen
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 63.