Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Alkohollovs-nettverket, nettverkssamling om ansvarlig alkoholhåndtering

A4
Alkohollovs-nettverket for folkehelse, kriminalitetsforebygging og ansvarlig alkoholhåndtering. Nettverket har årlige samlinger og arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger i samarbeid med Politiet (sør-vest politidistrikt) og KS.
Målgrupper:    Ansatte i skjenkenæringen(herunder dørvaktbransjen), politiet og ansatte og politikere i kommunene.

Målsetting:    Styrke samarbeidet og kompetansen på alkoholloven.

Arrangør:    KoRus Stavanger i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, samt Politiet( Sør-Vest Politidistrikt) og KS. 

Tid:    Høst 2017, dato er ikke avklart. 
Se kurs: www.korus-stavanger.no 

Påmelding:     Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider  

Kontakt:     
Ingunn K. Svendsen
tlf 51 72 90 63/ 909 35 662, 
e-post: ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no