Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Arbeidsliv og rus

WIRUS – Workplace Interventions preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave

P4
Alkohol har en naturlig plass i de fleste menneskers liv. En norsk studie viser at rundt halvparten av drikkesituasjonene er i jobbsammenheng. Oppdragsgiver, gjennomføring og evaluering.
Helsedirektoratet har gitt KoRus vest Stavanger og Universitetet i Stavanger i oppdrag å gjennomføre og evaluere tidlig intervensjon ved risikofylt alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet. Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse avdeling Sandnes har fått i oppdrag å bistå med rekruttering av bedrifter og gjennomføre flere av intervensjonene i prosjektet.

Omfang og målsetting: Prosjektet WIRUS (Workplace Interventions preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave) startet i 2013 og beregnes være ferdig 2017. Det inkluderer ca. 10 000 ansatte i hele landet, i private og offentlige bedrifter. 

Mer informasjon: 

Åsa Sjøgren
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter
tlf.: 51 72 90 00.