Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

StaRus - konferansen 2017

K10
StaRus - gruppen (Stavangergruppen for rusmiddelforskning) inviterer til et inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet.
Dato:     Vår 2017

Sted:    Sola Strand hotell

Målgrupper:     Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).

Foredragsholdere:    OPEN SPACE  m / innledere

Pris:     kr. 1300,- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist:    til liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Maks antall:     100 deltakere

Arrangør:     STARUS-gruppen som består av: Universitetet i Stavanger, International Research Centre Stavanger (IRIS), KORFOR, Universitetssykehuset i Stavanger (SUS), og Rogaland A-senter/ KoRus vest Stavanger.

Informasjon:     www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no eller kontakt Anne S. Selbekk; anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 12.