Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

Rusdag 2017

K13
For 12.gang har en ved hjelp av BrukerPlan kartlagt mennesker med rusproblemer i kommuner i Nord-Rogaland og Helse Fonna området. Funn blir lagt frem og analysert og reflektert over, sammen med ulike relevante tema, blant annet Opptrappingsplanen for rusfeltet, om politiske forvetninger og prioriteringer ved stortisngsrepresentant Sveinung Steinsland (H), Helse- og omsorgskommiteen. Tema Recovery og utfordringer ved Lars Lien, PhD, Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet, Professor II, Høgskolen i Hedmark Avdeling for folkehelsefag. Brukerinnlegg med fokus på ettervern. Sverre Nesvåg, forskningsleder KORFOR – resultater fra årets kartlegging i BrukerPlan i 15 kommuner i Helse Fonna-området. Årets utfordringer og hva har vi lykkes med ift rusmiddelproblematikk og psykisk helse. Opptrappingsplanen og kommunenes utfordringer ved ordfører Roar Aga Haug (A) Odda. OM håp, bekymringer, politikk og fag, refleksjoner i panel om hvordan få til løftet som opptrappingsplanen peker mot.
Dato:      23.januar 2017, kl. 10.00 - 15.30

Sted:    Tysværtunet, Aksdalsveien 157, Tysvær

Tema:     Recovery, Opptrappingsplanen, fag og politikk, Brukerplan- årets funn,  Brukerinnlegg, ettevern, situasjon i regionen, utfordringer.

Pris:     gratis, enkel lunsj

Påmelding:     helse-fonna.no/arrangementer/rusdagen-2017

Arrangør:    KoRus Stavanger i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Hordaland, Bergensklinikkene, Helse Fonna, NAPHA

Informasjon:    www.korus-stavanger.no/kurs eller kontakt Bernt Netland; bernt.netland@helse-fonna.no, tlf: 91 72 25 48.