Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane8]
Tidlig intervensjon,  Verktøy for selvhjelp

Psykologisk førstehjelp

K12
Psykologisk førstehjelp er selvhjelpsmateriell som formidler grunnprinsipper fra den kognitive modellen for barn og unge. Verktøyet kan brukes som forebygging av psykiske helsevansker der barna i barnehage og skole øver på vennlig selvsnakk, og utvikler sin følelses- og tankebevissthet. Verktøyet kan også brukes som selvhjelp og tidligintervensjon for barn og unge som trenger ekstra hjelp til å takle vanskelige situasjoner og sterke følelser. Barn og unge som har språk for følelser og tanker kan lettere snakke om sin psykiske helse, og ved det kan dårlig psykisk helse forebygges. Materiellet har gruppeopplegg for barn i barnehagene og klasseopplegg for elever på 5. og 8. trinn. Kommunene i Haugalandsløftet er oppfordret til å satse på systematisk bruk av materiellet ved at alle barn får opplæring i selvhjelpsverktøyet på tre tidspunkt i løpet av oppveksten. Småbarnsversjonen av Psykologisk førstehjelp passer for barn i alderen 4-7 år, barneversjonen passer for barn i alderen 8–12 år, og ungdomsversjonen passer for ungdom 12–18 år. Førstehjelpsskrinene er utviklet av psykologspesialist Solfrid Raknes sammen med en faglig referansegruppe av sentrale fagpersoner innen norsk, klinisk psykisk helsevern-miljø. Les mer om psykologisk førstehjelp: Ungsinn om PF, Grønne tanker - glade barn Psykologisk førstehjelp. Solfrid Raknes er psykologspesialist og stipendiat ved Uni Research Helse og erfaren kognitiv terapeut.
Program: link .

Dato:
15. og 16. mars: se info nedenfor

Sted: Tysværtunet i Aksdal

Foreleser: Solfrid Raknes

Målgruppe: Ansatte i barnehager, skoler (kontaktlærer, sosiallærer etc.) PPT, helsestasjon, barnevern, BUP, samt andre interesserte innen oppvekst som har samtaler med barn.
    
15. mars 2017 kl 09.00 – 15.00:
ansatte innen oppvekst som jobber med barn i barnehagene / aldersgruppen 4-7 år
    
16. mars 2017 kl 09.00 – 15.00: 
ansatte innen oppvekst som jobber med elever i skolen (alle årstrinn). Lærere som har, eller skal ha, ansvar for 5. og 8. trinn.

Påmeldingsfrist: Innen 3.mars 

Påmelding: http://kurs.tysver.kommune.no

Pris: Kr 150.- ansatte i kommuner i Helse-Fonna sitt opptaksområde + samarbeidspartnerne i Haugalandsløftet. Andre deltakere  500 kr. 

Arrangør: Hugalandsløftet i samarbeid med Helse-Fonna og KoRus Vest Stavanger. 

Informasjon: Haugalandsløftet: www.haugalandsloftet.no/psykologisk-forstehjelp-kurstilbud-mars-2017 eller Marit Ness, prosjektleder Haugalandsløftet: marit.ness@haugalandsloftet.no, tlf. 951 49 783.
[/Pane8]