Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

Grunnkurs rus - i lys av opptrappingsplanen på rusfeltet

K7
Gjennom denne grunnopplæringen vil deltakerne få kunnskap om risikofaktorer, tidlig innsats, psykiske og fysisk helse, skolenærvær og drop-out. Kurset vil kort belyse ulike tilnærminger og holdninger til personer med rusproblematikk og psykiske lidelser. Kurset vil bestå av forelesninger.
Dato:      14. og 15. juni, 2017, kl. 09.00 - 15.00
Sted:    Egersund Arena, Gamle Eigerøyvei 34, 4379 Egersund

Innhold:
Det er mulig å melde seg på èn eller begge dagene.
dag 1: Tidlig intervensjon/tidlig oppdagelse
dag 2 : Behandling/oppfølging/bolig/ arbeid/ aktivitet.

Program: ligger på Fylkesmannen og KoRus sine sider. se påmeldingslink

Målgrupper:     Nyansatte fagpersoner i kommunene Rogaland som kommer i kontakt med rus- og avhengighetsproblematikk; barnehage, skule, helse og sosial, helsestasjon, NAV , fylkeskommuner, spesialisthelsetjenester, TSB, DPS, NAV, bruker organisasjoner, pårørendeorganisasjonar og andre interesserte.

Foredragsholdere:     ulike fagfolk og brukerrepresentanter.

Pris:     Gratis

Program:
Påmeldingsfrist:     01.06.2017 til Fylkesmannen i Rogaland. Link med påmelding hos Fylkesmannen:
                                  https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/GRUNNKURS-RUS-2017-Alt-du-ma-vita-om-Opptrappingsplanen-for-rusfeltet/

Maks antall:     200 deltakere

Arrangør:    KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Egersund kommune, Sokndal kommune, Sandnes kommune, A-larm, Husbanken, NAV og Ventilen (Kirkens Bymisjon).

Informasjon:     www.korus-stavanger.no 
eller kontakt Silje Lill Rimstad; silje.lill.rimstad@ rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 32.  

Kontaktperson hos Fylkesmannen:
Ellen Aarre  fmroeaa@fylkesmannen.no .