Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

Rusdag Sør- Rogaland - Barn og familie som pårørende

Rusdagen 2017 avvikles i Time kommune. Tema «Barn og familie som pårørende» Årets kartleggingsfunn fra BrukerPlan er sentral og KORFOR v/ Sverre Nesvåg presenterer resultatene fra alle deltakende kommuner i Helse Stavanger. Medvirker gjør også KoRuS ved Anne Schanke Selbekk og familiesenteret i Time kommune som vil fortelle om sin virksomhet.
Tid:        Tirsdag den 24. januar kl 10.00-14.00 (kaffi fra 09.30)

Sted:       Bryne Kro og Motell

Arrangør:       Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Helse Stavanger

Målgruppe:    Politikere, ansatte og brukere i kommunene og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Påmelding:    innen 17. januar. 90 deltakere..

Påmelding til: https://helse-stavanger.no/arrangementer/rusdagen-2017-2017-01-24  .