Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
-Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og bistandsteam 29.nov Stavanger- 30.nov Bergen,  
Kompetansesenter Rus (KoRus) Bergen og Stavanger inviterer i samarbeid med Helse Vest RHF, Fylkesmannen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til fagdager om tvang.
Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på § 10.4 (frivillig tvang) og bistandsteam 29.nov+ 30.nov
 
29. november Stavanger 10:00 – 15:15
Sted: Scandic Forum,
Gunnar Warebergs gate 17, Stavanger
 
30. november Bergen 10:00 – 15:15
Sted: Scandic Ørnen,
Lars Hillesgate 18, Bergen.

Kontaktperson Stavanger:
Brita Mauritzen Næss, Rådgiver: brita.mauritzen.ness@helse-vest.no .
Mobil:  906 74 555.
Helse Vest RHF. www.helse-vest.no

Program og påmelding: