Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Rusbehandling,  

Bruk av tvang innen psykisk helse og rusområdet

K15
På dette kurset vil en går nærmere inn på tvangsbestemmelsene i psykisk helsevern og rusområdet. Hvilke roller og lovverk har de ulike aktørene å forholde seg til og hvordan kan man ved kjennskap til hverandres virkemidler, få til samhandling innen ”lovens” grenser. Kurset tar for seg etiske, faglige og praktiske dilemma knyttet til bruk av tvang. Samtykkekompetanse. Formell tvang versus opplevd tvang. En vil også ta for seg HOD §10 om tilbakeholdelse av personen i rusbehandling/ gravide med rusproblemer. En vil se på bestemmelsen ift lov om psykisk helsevern. Ny retningslinje er under utarbeiding sentralt, og inkluderes dersom den foreligger. Kurset et planlagt som det første i en rekke av flere, hvor man tar for seg ulike aspekter av tvang.
Dato: Dato legges ut på www.korus-stavanger.no under «kurs/konferanser» straks dette er bestemt.

Sted: Tysværtunet, Tysvær

Målgrupper: Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, kontrollkommisjoner og andre virksomheter innen rus/psykisk helseområde der bruk av tvang er tema.

Foredragsholdere: Advokat Kurt Bjørnnes, Tonje Lossius Husum fra Senter for medisinsk etikk v/Universitet i Oslo, forskere fra Høgskolen Stord/ Haugesund, representanter fra RIO og Mental Helse

Pris: Gratis

Påmeldingsfrist: Se egen invitasjon 2016

Maks antall: 340 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Hordaland, Helse Fonna og Helse Stavanger.

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no eller kontakt:

Bernt Netland
bernt.netland@helse-fonna.no
tlf. 91 72 25 48