Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
[Pane8]
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Rusrelaterte skader hos barn

K1
Kurset gir en innføring i temaet: Barn skadet av rus i svangerskapet. Hvordan kan rus skade fosteret? Hva er FAS/ FASD? Hvordan hjelpe russkadde barn - tverrfaglige tiltak. Forelesere: professor og lege Jon Skranes og nevropsykolog Gro Løhaugen.
Dato: 31.oktober 2016
Sted: Haugesund sykehus, auditoriet.

Stavanger: 3.november 2016, kl. 09.00 – 15.30
Sted: Quality Airport hotell, Sømmeveien 1, Sola.
Kursinvitasjon Stavanger.
Påmelding Stavanger: Påmelding: http://kurs.rogaland-asenter.no/index.php/fkp_nob/fkp/exthttp
Påmeldingsfrist Stavanger: 24.oktober.

Målgrupper: Ansatte i kommuner: Helsestasjoner, barnehager, skoler, barnevern, PP-tjenester samt spesialisthelsetjenester som arbeider med barn med spesielle behov f. eks. Barne- og ungdomspsykiatri, samt adoptiv - og fosterforeldre.

Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet – med hovedvekt på FAS / FASD
Haugesund 31. oktober 2016 kl. 09.30 – 16.00
Sted: Haugesund sykehus, auditoriet.
 
Arrangør:
Familieambulatoriet Helse Fonna, Kompetansesenter rus – region vest Stavanger, Rogaland A-senter
 
Formål:
Å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på alkoholens virkning på fosteret. Skadevirkninger og praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet og familien i hverdagen belyses.

Foredragsholdere: Professor og lege Jon Skranes og nevropsykolog Gro Løhaugen

Pris: GRATIS

Påmeldingsfrist: se nettsider KoRus, kurs/ påmelding
Program

Maks antall: 150

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, i samarbeid med Familieambulatoriet, Helse Fonna

Informasjon
www.korus-stavanger.no og www.rogalandasenter.no eller kontakt: 

Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 91 38

eller
Bernt Netland
bernt.netland@helse-fonna.no
tlf: 91 72 25 48
[/Pane8]