Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
[Pane4]

Motiverende samtale (MI) 3 dagers introduksjonskurs, K7

TID: 15.september, kl 08.30-15, 16.september kl 08.30-15, 5.november, kl. 08.30- 15
STED: Rogaland A-senters kurslokale, Skogstøstraen, Tastasjøen

Motiverende samtale (MI) er en evidensbasert samtalemetodikk og et holdningssett som kan brukes i endringarbeid. Denne metodikken er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer og MI kursene vil ha særlig fokus på endring av rus/ alkoholvaner. For at opplæringen skal være optimal, er det ønskelig at deltakerne mellom samlingene leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i små grupper (på den enkelte arbeidsplass eller på tvers av avdelinger). Av denne grunn anbefales det at kursdeltakelsen forankres i ledelsen på den enkelte avdeling/ arbeidsplass. Innholdet i samlingene vil veksle mellom foredrag og konkrete øvelser i grupper. Deltakerne vil også bli oppfordret til å levere samtaleopptak til MI-analyse for veiledning på egen samtalepraksis.

Les mer i Kurs og prosjektkatalogen 2015, side 10.
[/Pane4]