Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

MI-nettverk ( Sør-Rogaland), K 10 AVLYST

TID: 1.oktober 2015, kl 9-15
STED: Himmel og hav, Solastrandveien 116, Sola

NETTVERKSSAMLINGEN ER AVLYST:
Det vil snart publiseres en ny dato.

KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI- opplæring. Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen.

Målgrupper: Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger.

Målsetting: Gjennom MI-nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Påmeldingsfrist: 20.september 2015

Maks antall: 50 deltakere

les mer: Kurs- og prosjektkatalogen 2015, K 10, side 11
[/Pane4]