Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

K 4 Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterstadiet - med hovedvekt på FASD

TID: 12. februar 2015, kl. 09.30- 15.30
STED: Stavanger Universitetssykehus, kurslokaler SUS

Foredragsholdere: professor/lege Jon Skranes og nevropsykolog Gro CC Løhaugen har faglig ansvar for dagen.

Arrangør:
Kompetansesenter rus – region vest Stavanger v/ Rogaland A-senter i samarbeid med fagmiljøene ved Helse Stavanger, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Barnehabilitering Østerlide og
undervisningsavdelingen.

Formål:
Kurset er en oppfølging av tidligere kurs 4. desember 2013
Formålet med kurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på diagnostisering og utredning av skadevirkninger. Kurset vil ta for seg kartlegging og diagnostisering av barn
med rusrelaterte skader. Det vil bli lagt særlig vekt på utredning av FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) – alkoholrelaterte skader som innbefatter hele spekteret av skader. Et viktig mål er å gi deltakerne redskaper til også
å oppdage og diagnostisere de mindre påfallende skadene så tidlig som mulig.

Målgruppe:
Ansatte ved BUP, barnehabilitering, barneavdelinger. Kurset er for leger og psykologer, samt pedagoger med mastergrad som samarbeider med leger og psykologer om utredningsoppgaver.

Program.

Påmelding:
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html

Påmeldingsfrist: 06. februar 2015

Kontaktpersoner:
Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til rådgiver ved KoRus vest Stavanger, Maren Løvås, tlf. 51 72 90 00/ 41293573.
Mail: Maren Løvås, maren.lovas@ras.rl.no.
​eller Hilde Merete Taklo tlf. 51515537 hilde.merethe.taklo@sus.no
 
[/Pane4]