Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

Fagdag om alvorlig skolefravær

TID: 9.februar 2015
STED: Tysværtunet, Tysvær

Fagdag om alvorlig skolefravær
Mandag 09.02.15 kl. 09.30 – 15.15 i Storsalen Tysværtunet, Tysvær

Målgruppe: Ledere innen oppvekst i kommunene i Helse Fonna-området (barnehage, skole, helsesøster, PPT, barnevern, SLT etc.) rådmenn, politikere, ledere innen psykisk helse i kommune og spesialisthelsetjeneste, rustjeneste, KFU, videregående opplæring, andre samarbeidspartnere i
Haugalandsløftet.

Påmelding via kursportalen til Tysvær kommune:
http://kurs.tysver.kommune.no/. Vennligst legg informasjon om evt. matallergi i kommentarfeltet ved påmelding.

Program.

Arrangør:  
Haugalandsløftet i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland,
Fylkesmannen i Hordaland, KoRus Stavanger, Helse-Fonna HF, KoRus Bergen og Karmøy kommune.

Kontaktperson:
Bernt Netland, 917 22 548.
[/Pane4]