Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

P3 alor - Arbeidsliv og rus nettverket i Rogaland ”Rusmidler og rusmiddeltesting”

TID: 20.02.2014, kl 09.00-15.15
STED: Maritim hotell, Haugesund

Illegale rusmidler og medikamentmisbruk - en utfordring for arbeidsplassen?
Tema
Cannabis og dens virkning v/ Anders Hellman, psykologspesialist/seniorrådgiver, KoRus Stavanger, Rogaland A-senter

Medikamentmisbruk - en risiko for arbeidslivet? v/ Finn Johansen, avdelingsoverlege v/ Rogaland A-senter,

Rusmiddeltesting og Helsepersonelloven v/ rådgiverne Ofrid Kallevik og Helge Sverre Sørlie, fra Haugesund kommune og Åsa Sjøgren, KoRus Stavanger

Program

Ingunn Svendsen,email: ingunn.svendsen@ras.rl.no.
[/Pane4]