Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
[Pane4]

KURS TILBUD I 2014 P2/ 2014 FAMILIETERAPIUTDANNING

TID:
STED: SANDNES (2014- 2016)

Innhold: se brosjyre, februar 2014.

Søknadsfrist: 15.april

Søknadsskjema
www.dia.no/familiesandnes

Kontaktperson
Randi Mossefinn; randi.mossefinn@lyse.net.  telefon: 51 72 90 00 eller

Diakonhjemmets opptak
Studiekonsulent Brit Prytz Lynger, telefon: 22 45 19 81, opptakdhs@diakonhjemmet.no.
[/Pane4]