Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KORUS vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke.

Aktuelt

Utsatt: FIT-nettverk i Rogaland – 19. november 2020 Stavanger - utsatt til vår 2021

Napha, Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter Rus Stavanger (KORUS) utsetter samling for FIT-nettverk i Rogaland som var planlagt den 19. november 2020 på Hotel Victoria i Stavanger. Kurset er for spesielt inviterte deltakere. Vi kommer tilbake med ny invitasjon våren 2021.
/les mer

Overdoser kan forebygges -konferanse 10.september - se filmopptak av konferansens innledere

Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, A-larm, Funkishuset og KORUS Stavanger arrangerte Overdosekonferanse for aktuelle hjelpeinstanser. Oppdatering av ny forskning, metoder, tilnærminger og erfaring. Klikk for tilgang til filmopptak av innlederne.
/les mer
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.