Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

KORUS Stavanger

KORUS Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. KORUS- sentrene er finansiert av Helsedirektoratet. 

Aktuelt

KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. Finansiering: Helsedirektoratet.