Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave

Alkohol har en naturlig plass i de fleste menneskers liv. En norsk studie viser at rundt halvparten av drikkesituasjonene er i jobbsammenheng. Samtidig er det påvist i forskningen at det er en sammenheng mellom sykefravær og alkoholkonsum blant ansatte. 
Helsedirektoratet har gitt KORUS vest Stavanger og Universitetet i Stavanger i oppdrag å gjennomføre og evaluere tidlig intervensjon ved risikofylt alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet.

Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse avdeling Sandnes har fått oppdrag om å bistå med rekruttering av bedrifter og foreta flere av intervensjonene i prosjektet.
Bedriftshelsetjenesten Helse og Sikkerhet SA i Mo i Rana bistår også i studien.

Prosjektet WIRUS (Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave) startet i 2013 og beregnes å være ferdig 2019. Det  inkluderer ca. 30 000 ansatte i hele landet, i private og offentlige bedrifter. Resultatet blir målt i form av alkoholkonsum, sykefravær, sykenærvær og policy/kultur.
Kontakt
Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 95
KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. Finansiering: Helsedirektoratet.