Veiledere og retningslinjer

Nye veiledere legges inn etter hvert som de publiseres fra Helsedirektoratet eller aktuelle departement.
fra-bekymring-til-handling
Handlingsveileder: Fra bekymring til handling – en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet
I denne veilederen ønsker direktoratene å sette fokus på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan en lettere kan gå fra bekymring til handling.

 
Last ned pdf
KONTAKT
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
Silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 32
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.