Studenter og rus

Rusmiddelforebygging blant studenter og tidlig intervensjonstiltak rettet mot studenters drikkevaner. 
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
KORUS vest Stavanger har p.t  ikke kapasitet til å jobbe med denne tematikken i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, studentsamskipnader og studentorganisasjoner i Rogaland for å få et overblikk over alkoholkulturen blant studentene.  
 
Kontakt
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
Silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 32
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.