Studenter og rus

Rusmiddelforebygging blant studenter og tidlig intervensjonstiltak rettet mot studenters drikkevaner. 
KORUS vest Stavanger har p.t  ikke kapasitet til å jobbe med denne tematikken i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, studentsamskipnader og studentorganisasjoner i Rogaland for å få et overblikk over alkoholkulturen blant studentene.  
 
Kontakt
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
Silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 32
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.