Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave

Alkohol har en naturlig plass i de fleste menneskers liv. En norsk studie viser at rundt halvparten av drikkesituasjonene er i jobbsammenheng. Samtidig er det påvist i forskningen at det er en sammenheng mellom sykefravær og alkoholkonsum blant ansatte. 
Helsedirektoratet har gitt KORUS vest Stavanger og Universitetet i Stavanger i oppdrag å gjennomføre og evaluere tidlig intervensjon ved risikofylt alkoholbruk i tilknytning til arbeidslivet.

Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse avdeling Sandnes har fått oppdrag om å bistå med rekruttering av bedrifter og foreta flere av intervensjonene i prosjektet.
Bedriftshelsetjenesten Helse og Sikkerhet SA i Mo i Rana bistår også i studien.

Prosjektet WIRUS (Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave) startet i 2013 og beregnes å være ferdig 2019. Det  inkluderer ca. 30 000 ansatte i hele landet, i private og offentlige bedrifter. Resultatet blir målt i form av alkoholkonsum, sykefravær, sykenærvær og policy/kultur.
Kontakt
Åsa Ingrid Sjøgren
Spesialrådgiver
Mail: Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
​Telefon: 51 72 91 37
Mobil: 976 06 887
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.