Rus på arbeidsplassen

Arbeidslivet er en viktig arena for tiltak innen forebygging og tidig intervensjon med tanke på rus- og  avhengighetsproblematikk. KORUS Stavanger har flere satsinger innen området, hvor to av de viktigste er «Alor (arbeidsliv og rus) nettverk» og «Wirus»
 
iStock-460748067