Konferansen "Mot til å se – evne til å handle"

Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
Rasnett-Korus-barn400
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
 
Tema:
Nytt program for 2020 publiseres ca 1.november.
 
Målgrupper
Ansatte i kommunene; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenesten, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT - koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter, ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne – og ungdomspsykiatri, samt flyktningseksjoner, politi, brukerorganisasjoner og oppvekstpolitikere.
 
Foredragsholdere:
  •  Se KORUS vest Stavanger sin kursportal:https://www.deltager.no/)  for mer informasjon om konferansen 2020 og påmelding, når kurset er publisert på våre nettsiders kursoversikt, ca. 1.november 2019.
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver 
mailto:maren.loevaas@rogaland-asenter.no

Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 91 38
Mob.: 412 93 573 


 
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.