Kjentmann

«Kjentmann” er en beredskapsordning til bruk i skolen. Målet med Kjentmann er å tidlig oppdage og identifisere rusbruk hos elever i ungdoms-/ videregående skole. Opplæringen bidrar til konstruktive handlingsalternativer til elever som ruser seg. Det vil dessuten være en gylden mulighet til å styrke det rusforebyggende arbeidet ved skolen.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
”Kjentmann” består av en håndbok som verktøy. Skolene vil bli bedre til å håndtere rusbruk blant elevene gjennom kompetanseheving. Gode rutiner for rusforebyggende arbeid ved skolene kan hindre elever fra å falle ut av opplæringen i skolen på grunn av rusbruk. Aktuelle kandidater til å være skolens «Kjentmann» kan være rådgivere, sosiallærer, lærere og miljøtjeneste.

Innhold: Opplæringen består av en kursrekke fordelt på 8 dager (4 samlinger x 2 dager). Kursrekken omfatter en innføring i  rus- og spillproblematikk blant ungdom, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk (MI) i forhold til rus, lovgrunnlaget tilknyttet samarbeid og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen.

Form: Kursdagene er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser. Mellom hver samling er det hjemmeoppgaver som bidrag til «Kjentmann» – arbeidet på egen skolen. Foredragsholdere vil være nasjonale og lokale kapasiteter på de respektive områdene. Kursdagene er gratis. 
Har du interesse, ta kontakt
Kontakt
KONTAKT

Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 31
Godalen vg skole har deltatt på Kjentmannopplæring for videregående skoler. Hør hva de tenker.


KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kjentmannhefte%20(flyttet)