Samhandlingsprosjektet rus og somatikk, Haugesund sjukehus

Vi vet at en stor andel av pasienter som er innlagt ved somatiske avdelinger, har skadelig bruk av rusmidler. Helse Fonna etablerte derfor et 3 - årig prosjekt ved Haugesund sjukehus, i et samarbeid med KORUS vest Stavanger, Rogaland A-senter. Alle pasienter som ble innlagt på somatisk avdeling, ble kartlagt for sin bruk av rusmidler. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet.
Prosjektperioden er fullført, og prosjektet er nå etablert i ordinær drift med en fast ansatt til å videreføre oppdraget.
 
Foto: Shutterstock
Informasjon får du ved å kontakte Bernt Netland, se info i tekstboks nedenfor.


 
Kontakt
Bernt Netland
Rådgiver
bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548

 
Aktuelle linker
Skriv linker her
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.