Erfaring fra avsluttede prosjekter

haugaloft-ness-nettland 02
Haugalandsløftet
Foto: Marit Vasshus

Ti kommuner på Haugalandet samarbeidet om Haugalandsløftet til juli 2016. Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevings-prosjekt primært rettet mot ansatte i barnehager, skoler og PP – tjenester. 
 
Les mer
tidlig-samtale-om-alkohol-og-levevaner 02
Innsats for gravide
Helsedirektoratet har finansiert en utprøving av en tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner, i samarbeid med KORUS vest Stavanger. Prosjektet er evaluert som vellykket og implementert i de fleste norske kommuner i løpet av 2015. Veiledning og formidling av erfaringer med prosjektet i Rogaland er avsluttet pr. 31.12.2015, men prosjektleder kan kontaktes på mail, se kontakt i høyre spalte.
Les mer
shutterstock 12989881 father-3-year-daughter-beach-back
Multisenterstudien
KORUS Vest Stavanger er med i et stort nasjonalt forskningsprosjekt : ”Barn som pårørende” (”Children of patients with severe illness or substance abuse”).
Les mer
shutterstock 544206424
Samhandlingsprosjektet rus og somatikk, Haugesund sjukehus
Vi vet at en stor andel av pasienter som er innlagt ved somatiske avdelinger, har skadelig bruk av rusmidler. Helse Fonna etablerte derfor et 3 - årig prosjekt ved Haugesund sjukehus, i et samarbeid med KORUS vest Stavanger, Rogaland A-senter. Alle pasienter som ble innlagt på somatisk avdeling, ble kartlagt for sin bruk av rusmidler. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet.
Les mer