Alor – nettverk innen arbeidsliv og rus

KORUS vest Stavanger har utviklet en modell for nettverk innen Arbeidsliv og rus, og har et spesielt ansvar for utvikling av alor nasjonalt. I Norge er det nå 9 regionale  alor nettverk. For info om alor nettverk i Norge se; www.alor.no
alor nettverk
alor nettverk er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap til bruk i jobbsammenheng. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne. IRIS evaluerte nytteverdien av alor nettverket i Rogaland i 2010 – link til rapport: Alor\nettverket\ekstern evaluering\IRIS 2010-159.pdf.
Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Arbeidsforsknings- instituttet evaluert de regionale nettverkene for Arbeidsliv og rus; alor nettverkene i Norge.  Link rapport 2017:

Artikkel i Rusfag: http://kompetansesenterrus.no/file/08-11-rusfag2017.pdf


Hva og for hvem?
Nettverket er en viktig arena hvor ansatte som kommer i berøring med rusproblemer i arbeidslivet kan inspireres og utveksle erfaringer. Deltakerne representerer både privat og offentlig sektor, og kommer fra bedriftshelsetjenesten, personal- og avdelingsledere, Akan kontakter, verneombud, HMS personell og ansatte i personalavdelinger.

Her er link til brosjyre om alor alor Brosjyre.pdf.

Hvordan
Alor nettverket i Rogaland driftes av KORUS vest Stavanger i samarbeid med representanter fra poliklinikken ved Rogaland A-senter og AKAN kompetansesenter. Du kan lese mer om alor nettverk i rapporten ”levedyktig nettverk innen arbeidsliv og rus ” alor levedyktig nettverk\alor 2006-2013 v KoRus Stavanger.pdf

Nettverket startet i 2006, og møtes to ganger pr. år. Samlingene veksler mellom informasjon, forelesninger og egne bidrag.


 
alor-logo
Kontakt
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver
Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 63
KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. Finansiering: Helsedirektoratet. 
 
Linker
www.alor.no er et nettsted for alor nettverk i Norge hvor du finner informasjon om- og oversikt over de regionale alor nettverkene.

www.akan.no