Kjentmann

«Kjentmann” er en opplæringsrekke for ansatte på ungdomstrinn og videregående opplæring.
Målet med 'Kjentmann' er å identifisere og tidlig oppdage rusbruk hos ungdom.

'Kjentmann' består av en håndbok som verktøy. Skolene vil bli bedre til å håndtere rusbruk blant elevene gjennom kompetanseheving. Gode rutiner for rusforebyggende arbeid ved skolene kan hindre elever fra å falle ut av opplæringen i skolen på grunn av rusbruk. Aktuelle kandidater til å være skolens 'Kjentmann' kan være rådgivere, sosiallærer, lærere og miljøtjeneste.


Innhold:

Opplæringen består av en kursrekke fordelt på 8 dager (4 samlinger x 2 dager). Kursrekken omfatter en innføring i rus- og spillproblematikk blant ungdom, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk (motiverende intervju) i forhold til rus, lovgrunnlaget tilknyttet samarbeid og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen.


Form:

Kursdagene er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser. Mellom hver samling er det hjemmeoppgaver som bidrag til Kjentmann–arbeidet på egen skolen. Foredragsholdere vil være nasjonale og lokale kapasiteter på de respektive områdene. Kursdagene er gratis. 

Kursheftet finner du her


KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.