Kjentmann

«Kjentmann» er en opplæringsrekke for ansatte på ungdomstrinn og i videregående opplæring.
Målet med Kjentmann er å tidlig identifisere og oppdage rusbruk hos ungdom.

Kjentmann består av en håndbok som verktøy. Skolene vil bli bedre til å håndtere rusbruk blant elevene gjennom kompetanseheving. Gode rutiner for rusforebyggende arbeid ved skolene kan hindre elever fra å falle ut av opplæringen i skolen på grunn av rusbruk. Aktuelle kandidater til å være skolens 'Kjentmann' kan være rådgivere, sosiallærer, lærere og miljøtjeneste.

Innhold:
Opplæringen består av en kursrekke fordelt på 8 dager (4 samlinger x 2 dager). Kursrekken omfatter en innføring i rus- og spillproblematikk blant ungdom, innføring i kommunikasjon og samtalemetodikk (motiverende intervju) i forhold til rus, lovgrunnlaget tilknyttet samarbeid og oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen.

Form:
Kursdagene er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser. Mellom hver samling er det hjemmeoppgaver som bidrag til Kjentmann–arbeidet på egen skolen. Foredragsholdere vil være nasjonale og lokale kapasiteter på de respektive områdene. Kursdagene er gratis. 

Kursheftet finner du her
Kontakt
Spesialrådgiver
Åsa Sjøgren
Telefon: 51 72 91 37
Mobil: 976 06 887
Mail: Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no


KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.