Veiledere og retningslinjer

god-oversikt-en-forutsetning-for-god-folkelse
God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer:
Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan utføres i praksis.
Last ned pdf
veileder-for-kommunal-rusmiddelpolitisk-handlingsplan
Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan
Målgruppen for veilederen er kommunalt ansatte, planleggere som er involvert i planarbeidet og lokalpolitikere som skal behandle planen politisk. Veilederen for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan er laget for å gjøre det lettere for kommunene å utarbeide planen. Den gir relevante fakta og nyttig informasjon om hvilke forhold som bør vektlegges i arbeidet med planen. Den inneholder også henvisning til andre kilder og hjelpemidler som kommunen kan benytte i planarbeidet. 
Last ned pdf
is-2038
Veileder i salgs- og skjenkekontroll
Denne veilederen skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med salgs- og skjenkekontroll. IS-2038 Helsedirektoratet
Last ned pdf
rusforebyggende arbeid i skolen - forslag til l%c3%a6ringsaktiviteter
Støttemateriell: Rusforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter
Dette støttemateriellet er ett av tiltakene i Helse- og omsorgsdepartementets opptrappingsplan for rusfeltet; å videreutvikle det rusmiddelforebyggende arbeidet i skolen. Støttemateriellet er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. Hensikten med støttemateriellet er å spre kunnskap om hvordan skolen kan bidra til det rusmiddelforebyggende arbeidet og være en støtte i undervisningen om rusmidler. Målgruppen er først og fremst skoleeiere, rektorer, lærere og skolehelsetjenesten.
Last ned pdf

KONTAKT

Silje Lill Rimstad
Seniorrådgiver
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 90 00
Mobil: 975 15 606

Sven Gustafsson
Seniorrådgiver/fagkoordinator
gussve@rogaland-asenter.no
Mobil: 476 29 48

KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.