Rus i arbeidslivet

Arbeidslivet er en viktig arena for tiltak innen forebygging og tidig intervensjon med tanke på rus- og  avhengighetsproblematikk. Korus Stavanger har flere satsinger innen området, to av de viktigste er 'alor (arbeidsliv og rus) nettverk' og 'Wirus'. 
 
iStock-460748067