Aldring og rus

65+
De siste årene har en både i Norge, de andre nordiske land og EU-landene blitt opptatt av eldres bruk av alkohol, samt alkoholbruk i kombinasjon med bruk av medikamenter. I Norge vil hver 5. nordmann om et par tiår være over 65 år, og antallet ventes å stige til hver 4. nordmann i 2050.  Økningen skyldes forlenget levealder og lavere fødselstall.
 
Dagens middelaldrende og eldre har et annet levesett enn tidligere generasjoner, og har et mer alkoholpositivt syn enn for eksempel sine foreldre.  Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant den eldre befolkningen i framtiden. Økningen utgjør en stor utfordring og belastning både for den enkelte eldre, familie og myndighetene. Eldre er de i Norge i denne forbindelse definert som personer på 65+.
eldre_kunnskapsoppsummering _web.pdf
 
60 ulike helsetilstander
Mange eldre bruker alkohol for å døyve tapet av en partner, for å lindre smerte eller for å få sove. Alkohol virker negativt inn på 60 ulike helsetilstander, og for mange eldre som oppsøker lege eller innlegges i sykehus, vil alkoholbruken utgjøre en vesentlig del av sykdomsbildet. Eldres bruk av medikamenter som samvirker med alkohol vil også utgjøre et betydelig problem i den eldre befolkningen. 

Den store andelen kvinner i den eldre befolkningen, og det at kvinner har økt sitt alkoholforbruk betydelig, vil gjøre det nødvendig med et ekstra fokus på eldre.
 
Aldring - hva med alkohol?
Vi ønsker å bidra til økt kunnskap og handlingskompetanse på området, hovedfokuset vil være et folkehelseperspektiv og tidlig intervensjon. Vi ønsker å bidra til at kommunene så tidlig som mulig griper inn i forhold til risikoforbruk og en problematisk bruk av alkohol, alene eller i kombinasjon med medikamenter.

Brosjyren «Aldring og helse - hva med alkohol?» er en nasjonal brosjyre, forfattet i et samarbeid mellom de regionale kompetansesentre rus, med tilskudd fra Helsedirektoratet. Innholdet henvender seg til landets pensjonister, og kan bestilles både av privatpersoner og tjenester som er rettet mot målgruppen.

Ta kontakt med ditt regionale kompetansesenter rus om du ønsker brosjyren tilsendt.
Brosjyren kan lastes ned HER

Du er velkommen til å kontakte oss dersom du ønsker mer kunnskap og kompetanse innen dette fagområdet.
 
Kontakt
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver
Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 63
 
Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 95
KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. Finansiering: Helsedirektoratet.