Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)

Ansvarlig alkoholhåndtering handler om å unngå skjenking til mindreårige, unngå overskjenking og vold i tilknytning til utelivet. Det handler også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken.

 
KORUS har en særlig viktig rolle knyttet til å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler, samt å stimulere til samarbeid mellom kommunene, bransjen og politiet. 
Les mer om ansvarlig alkoholhåndtering hos Helsedirektoratet og Kommunetorget .


Sentralt i ansvarlig alkoholhåndtering (AAH-satsingen) er å:

• å utvikle et best mulig samarbeid mellom kommune, politi og bransjer 
• å heve kompetansen på alkoholhåndtering i salgs- og skjenkebransjene 
• en bedre bruk av muligheten til å stille vilkår for salg og skjenking 
• å øke kvaliteten på salgs- og skjenkekontroller og sanksjonssystem
 
Mange kommuner i Rogaland benytter allerede ett eller flere av elementene i AAH-satsingen. Vold og rus i Stavanger (Vris) er eksempel på slikt arbeid. 
 

Hjelpemidler og ressurser for skjenkesteder


Ansvarlig vertskap har ulike nyttige verktøy og hjelpemidler
Her finnes kurs for ansatte og innhavere av skjenkesteder. En rekke kommuner i Rogaland gjennomfører kurs i ansvarlig vertskap.
Helsedirektoratet har utarbeidet opplæringshefte i ansvarlig vertskap på både norsk og engelsk. E-læringskurs her: link.

Salgs- og skjenkekontroll i Rogaland organiseres og gjennomføres i Sør- Rogaland i regi av Brannvesenet Sør-Rogaland. De organiserer kontroll i 16 kommuner. I Nord-Rogaland startet høsten 2014 et prosjekt for å bygge opp og prøve ut kommunalt samarbeid innen salgs- og skjenkekontroll. Prosjektet er idag en del av ordinær drift i 10 kommuner i Nord- Rogaland og Sunnhordland, kalt NOROSUN (Nord-Rogaland og Sunnhordland). Du kan lese erfaringsoppsummeringen fra dette prosjektarbeidet her.  

Veileder i salgs- og skjenkekontroll
 
 

Alkohollovsnettverket

er et nettverk innen folkehelse, kriminalitetsforebygging og ansvarlig alkoholhåndtering. Målgruppen er ansatte i skjenkenæringen (herunder dørvaktbransjen), politi og ansatte og politikere i kommunene. Målsetting er å styrke samarbeidet og kompetansen i Alkoholloven. Nettverket har årlige samlinger i regi av Fylkesmannen i samarbeid med KORUS Stavanger og politiet.
    
Les mer: www.helsenorge.no/alkohol

Kontaktperson for AHH:
Ingunn K. Svendsen; ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no 
tlf 51 72 90 63 / 90 93 56 62. 
 
Kontakt
Ingunn K. Svendsen
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 /
51 72 90 63
KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. Finansiering: Helsedirektoratet.