Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)

Ansvarlig alkoholhåndtering handler om å unngå skjenking til mindreårige og å unngå overskjenking og vold i tilknytning til utelivet. Det handler også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken.
KORUS har en særlig viktig rolle knyttet til å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler, samt å stimulere til samarbeid mellom kommunene, bransjen og politiet. 

Sentralt i satsingen:
• å utvikle et best mulig samarbeid mellom kommune, politi og bransjer 
• å heve kompetansen på alkoholhåndtering i salgs- og skjenkebransjene 
• en bedre bruk av muligheten til å stille vilkår for salg og skjenking 
• å øke kvaliteten på salgs- og skjenkekontroller og sanksjonssystem

Alkohollovsnettverket er en del av AAH-satsingen i Rogaland. Dette er et nettverk innen folkehelse, kriminalitetsforebygging og ansvarlig alkoholhåndtering. Målgruppen er ansatte i skjenkenæringen (herunder dørvaktbransjen), politi og ansatte og politikere i kommunene. Målsetting er å styrke samarbeidet og kompetansen tilknyttet Alkoholloven. Nettverket har samlinger i regi av Statsforvalteren, i samarbeid med KORUS Stavanger og politiet. 

Les mer om ansvarlig alkoholhåndtering hos Helsedirektoratet og Kommunetorget.
Kontakt
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver
Mail: Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
​Telefon: 51 72 90 63
Mobil: 909 35 662
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.