Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Rusfag

Rusfag 2/ 2019: Tema Cannabis
http://kompetansesenterrus.no/rusfag-nr-2-2019
Marit Vasshus: Har holdningen til cannabisbruk endret seg blant ungdom? s 12- 14, http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel-3.pdf
Marit Vasshus: Cannabis i nye former, marked og etterspørsel, s 19-21,  http://kompetansesenterrus.no/file/1artikkel-5.pdf
Marit Vasshus: Cannabisbruk og effekt på hjernen, s 36- 38, http://kompetansesenterrus.no/file/2artikkel-12.pdf

Rusfag 1/2019: Tilbake til en hverdag
http://kompetansesenterrus.no/file/93773-rusfagnr1-2019.pdf
Marit Vasshus: En Recoveryreise tilbake til hverdagen: Fra blank CV til regionsleder, s 32- 34

Rusfag 2/2018: fagartikler og artikler
http://kompetansesenterrus.no/rusfag
Marit Vasshus: Hvordan oppdage barn som lever i risiko tidligere? s 10-12
Marit Vasshus: MI - metodikk mot drop-out i skolen s 19
Marit Vasshus: Sauda kommune ønsker å lykkes med bedre tverrfaglig innsats. s 52-53

Rusfag 1/2018: Tema Kartleggingsverktøy
http://kompetansesenterrus.no/rusfag-nr-1-2018
Marit Vasshus:Rystende rapport fra rusoppvekst

Rusfag 2/2017: artikler og fagartikler( november)
Maren Løvås: Tidlig innsats for gravide og småbarnsforeldre - fødselsdepresjoner hos fedre
Marit Vasshus: Tror på drop in-behandling for ruspasienter
Marit Vasshus: Alkohol, livsstil og helseutfordringer i et fastlegeperspektiv.

Rusfag 1/2017: Artikler og fagartikler ( april)
Maren Løvås: Barn som pårørende- Multisenterstudien .
Marit Vasshus: Ungdata: Er det prestasjoner eller relasjoner som skaper psykisk uhelse?
Ingunn Svendsen: alor nettverk innen arbeidsliv og rus.      

Rusfag 2/ 2016: Artikler og fagartikler(november)
Marit Vasshus: Recovery- når brukere lærer opp brukere.
Marit Vasshus: StaRus-konferansen fremmer brukermedvirkning.

Rusfag 1/ 2016. Artikkelserie (april):
Inger Eide Robertson: Beruselsens ambivalens.
Maren Løvås: Et kartleggingsverktøy i behandling av mødre med barn i rusinstitusjon.

Rusfag 1/ 2015. Artikkelserie.  
Rusfag 2/ 2015 november:
Marit Vasshus: Mobiliserer foreldre og fagfolk for risikoungdom, s 41-44
Marit Vasshus: Spisevansker øker blant ungdom, s 59-61
Foto: Shutterstock
Rusfagmagasient gis ut på oppdrag fra Helsedirektoratet. Journalister og fagfolk fra de syv kompetansentrene på rus utgjør redaksjonen.

Rusfagmagasinet kan bestilles ved å henvende seg til KORUS vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Arkiv

KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.