Motiverende samtale

Motiverende samtale (MI) er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke en persons motivasjon til å endre atferd.
 
Foto: Marit Vasshus
Motiverende Samtale (MI) er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer. Metoden engasjerer pasienten til å løse problemer i eget liv. Det viktigste for hjelperen er å lytte nøye for å forsøke å forstå pasientens synspunkter, vise at han/hun tror på pasientens evner til å ta de riktige valgene i livet sitt, samt legge til rette for og styrke utvikling i positiv retning.

Opphavspersonen til Motivational Interviewing (MI) er den amerikanske psykologen William Miller. Metoden ble fra starten av (tidlig 1980-tallet) hovedsakelig brukt i arbeid med rusmiddelbruk, men har etter hvert blitt tilpasset motivasjonsarbeid innen mange ulike felt. Nå anvendes MI overfor blant annet spiseforstyrrelser, gambling, røyking, etterlevelse av behandlingsopplegg, livsstilsendringer som vektreduksjon og kosthold. Metoden har også vist seg å være anvendelig i korttids forebyggende og helsefremmende intervensjoner overfor ungdom, så vel som ved langtidsoppfølging av personer med kroniske lidelser. Metoden kan brukes forut for behandling, som frittstående korttidsintervensjon, som en terapeutisk stil, i kombinasjon med andre behandlingsmetoder (bl.a. kognitiv terapi), eller når det er behov for et motivasjonsfokus i annen behandling.

MI-opplæring og videreutvikling av MI-kompetanse
KORUS vest Stavanger, Rogaland A-Senter, gir tilbud om opplæring i Motiverende Samtale (MI). Målgruppe for opplæringen er primært ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester og arbeidslivet som jobber med rusrelaterte problemstillinger.
 
Grunnleggende MI-opplæring består av 3 kursdager (2 påfølgende dager, og 1 dag etter 1-2 måneder). Disse dagene vil veksle mellom foredrag og øvelser. Den fjerde dagen består av praktisk arbeid som den enkelte deltaker skal gjøre på egenhånd. Arbeidet består av gjøre digitalt opptak av en 20 minutters MI – samtale, transkribere samtalematerialet og sende til MI – analyse ved KORUS vest Bergen. Dette arbeidet skal gjøres mellom kursdag 2 og 3.
 
For at opplæringen skal være optimal er det også ønskelig at deltakerne leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i smågrupper underveis i kurset/innføringskurset.
 
Ved forespørsel om kurs/innføringskurs i MI tar KORUS vest Stavanger initiativ til et eller flere formøter med sentrale aktører/deltakere/ledere i forkant av en eventuell opplæring. Dette for å sikre implementering av MI – kompetanse i virksomheten. Det vil også bli tatt initiativ til et møte i etterkant av fullført kurs/innføringskurs med samme hensikt.
 
KORUS vest Stavanger gir også tilbud om oppfølging for å sikre vedlikehold av MI – kompetanse hos tidligere kursdeltakere i form av halvårlige MI – nettverk.

Oppdatert 09/11/2020.

Se for øvrig KORUS vest Stavanger sin kurs- og prosjektkatalog for MI - kurs.
Kontakt
Spesialrådgiver
Åsa Sjøgren
Telefon: 51 72 91 37
Mobil: 976 06 887
Mail: Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no

Seniorrådgiver
Marte Kristin Helle
Mobil: 994 94 423 
Mail: Marte.kristin.helle@rogaland-asenter.no
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.