Opptrappingsplanen for rusfeltet

KORUS vest Stavanger samarbeider og samordner sin innsats for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med Fylkesmannen i Rogaland. Kompetansesenteret bidrar med faglig bistand i regionale nettverk i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland.

 
Kontakt
Leder Tore Berge
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KORUS)
odd.tore.berge@rogaland-asenter.no
Telefon: 51 72 90 00
mobil: +47 47 61 60 99
 
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.