Rusrelaterte fosterskader FAS/FASD

Hva er føtale alkoholskader?
Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) er en internasjonal samlebetegnelse for et vidt spekter av skader som er forårsaket av alkohol i svangerskapet. FAS er en diagnose som innebærer veksthemming, skader på sentralnervesystemet og karakteristiske ansiktstrekk: smal overleppe, glatt leppefure, korte øyespalter.  Videre bør det være kjent at mor drakk alkohol under svangerskapet.
 
Begrepene Partiell- FAS eller del- FAS brukes også. Dette er ikke en diagnose, men en betegnelse som brukes når det er alkoholreaterte  skader i sentralnervesystemet, men hvor barnet ikke har tydelige utseendemessige avvik, slik en ser ved fult utviklet syndrom.
 
Andre betegnelser som benyttes er:
ARND (Alcohol Related Neurodevelopement disorder)
ARBD  (Alcohol Related Birth Defects)
 
Se forøvrig  KORUS vest Stavanger kursoversikt innen dette tema.
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.:51 72 91 38
Mob.: 412 93 573
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.