Prosjekt Kompetanseheving Rus og Vold
Kompetanseutvikling Rus og Vold

KORUS og RVTS har utviklet kunnskapsmoduler for å heve spesialist- og primærhelsetjenestens kompetanse innen integrert behandling for rus- og voldsproblematikk. Dette er en nasjonal satsning vi utfører på vegne av Helsedirektoratet. Modulene under gir deg grundig kunnskap om integrert behandling av rus- og voldsproblematikk.
Start (rusogvold.no)
Oppdatert 01/06/2022
Kontakt
Seniorrådgiver
Marte Kristin Helle
Mobil: 994 94 423 
Mail: Marte.kristin.helle@rogaland-asenter.no
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.