Prosjekt Kompetanseheving Rus og Vold
Prosjekt Kompetanseutvikling Rus og Vold

Helsedirektoratet har gitt RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og KORUS (Kompetansesenter Rus) i oppdrag å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Målgrupper er behandlere, miljøpersonell og andre som jobber med pasienter/brukere med rus- og voldsproblematikk i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. Det arbeides nå med å ferdigstille de ulike kunnskapsmoduler og lansering av modulene er planlagt i begynnelsen av 2021.
Oppdatert 09/11/2020

 
Kontakt
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.