Overdosestrategi

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse-og omsorgsdepartementet å utarbeide en ny nasjonal overdosestrategi fra 2019-2022. Strategien har tre stolper; Switch-kampanjen, økt tilgang til Lavterskel substitusjonsbehandling i LAR og kommunenettverk/læringsnettverk som metode.
De syv KORUS` ene i Norge skal bistå kommunene i Kommunenettverk / læringsnettverk i det nasjonale overdoseforebyggende arbeidet.
Foto: Arne Mæland: Mennesket. Bronseskulptur på Fisketorget i Bergen, utplassert av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen med en plakett der det står: Ingen er bare det du ser
KORUS vil arrangerer kurs i tematikk overdose.
Påmelding og program i kursportal på www.korus-stavanger.no
 
Kontakt
Åsa Sjøgren
Rådgiver 
Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 95
aktuelle linker
Nasjonal overdosestrategi
Hovedmålet for strategien er å redusere antallet overdoser med dødelig
utgang, blant annet ved å komme til med livreddende hjelpetiltak etter
overdoser så raskt som mulig. Målgruppe er brukere, pårørende og ansatte i helsevesenet.
Last ned pdf
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.