Overdosestrategi

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse-og omsorgsdepartementet å utarbeide en ny nasjonal overdosestrategi fra 2019-2022.
Strategien har tre stolper; Switch-kampanjen, økt tilgang til Lavterskel substitusjonsbehandling i LAR og kommunenettverk/læringsnettverk som metode.
De syv KORUS-ene i Norge skal bistå kommunene i Kommunenettverk/læringsnettverk i det nasjonale overdoseforebyggende arbeidet.
KORUS vil arrangerer kurs i tematikk overdose.
Påmelding og program i kursportal på www.korus-stavanger.no
 
Kontakt
Spesialrådgiver
Åsa Sjøgren
Telefon: 51 72 91 37
Mobil: 976 06 887
Mail: Aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
aktuelle linker
Nasjonal overdosestrategi
Hovedmålet for strategien er å redusere antallet overdoser med dødelig
utgang, blant annet ved å komme til med livreddende hjelpetiltak etter
overdoser så raskt som mulig. Målgruppe er brukere, pårørende og ansatte i helsevesenet.
Last ned pdf
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.