Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Forskningsartikler
Robertson, I. E. (2021). Inn i det ukjente: En sosiologisk analyse av fortellinger om avhengighet, endring og anerkjennelse. University of Stavanger, Norway, 

Robertson, I. E., & Nesvåg, S. M. (2019). Into the unknown: Treatment as a social arena for drug users’ transition into a non-using life. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 36(3), 248-266. doi:10.1177/1455072518796898

Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S. (2021a). The hunt for a job: narrating the process of gaining employment for people in recovery from lives dominated by drug use. Drugs: Education, Prevention & Policy, 1-10. doi:10.1080/09687637.2021.1973962

Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S. (2021b). Narratives of Change: Identity and Recognition Dynamics in the Process of Moving Away From a Life Dominated by Drug Use. Contemporary Drug Problems, 48(3), 204-222. doi:10.1177/00914509211027075

Robertson, I. E., Silje Lill, R., & Anne Schanche, S. (2019). Innrammet beruselse. En analyse av alkoholbruk og fellesskap under fadderuke. Norsk sosiologisk tidsskrift, 3(06), 411-425. doi:10.18261/issn.2535-2512-2019-06-03
2018 Birkeland, B., Foster, K., Selbekk, A.S., Høie, M.M., Ruud, T., Weimand, B. (2018). "The quality of life when a partner has substance use problems: a scoping review." 16(1): 219.
To examine the existing body of knowledge on quality of life (QoL) in partners of people with substance use problems (PP-SUPs) to provide a synthesized summary of the evidence and identify gaps in our knowledge on the QoL of PP-SUPs.
https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-018-1042-4.
https://www.duo.uio.no/handle/10852/65596

 
2018 Selbekk, A. S., Adams, P. J., & Sagvaag, H. (2018)
A Problem Like This Is Not Owned by an Individual”: Affected Family Members Negotiating Positions in Alcohol and Other Drug Treatment. Contemporary Drug Problems, 45(2), 146–162.
Selbekk, A. S., Adams, P. J., & Sagvaag, H, 2018. “A Problem Like This Is Not Owned by an Individual”: Affected Family Members Negotiating Positions in Alcohol and Other Drug Treatment. Contemporary Drug Problems, 45(2), 146–162. https://doi.org/10.1177/0091450918773097
https://doi.org/10.1177/0091450918773097
2018 Langeveld, J., et al. (2018).
"A 10-year follow-up study of violent victimization in first episode psychosis: Risk and protective factors."
Psychiatry Research 259(Supplement C): 545-549.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29172178
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117312520
https://www.researchgate.net/publication/320896154_A_10-year_follow-up_study_of_violent_victimization_in_first_episode_psychosis_Risk_and_protective_factors
2017 Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill.
Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.
 Universitetet i Stavanger 2017 (978-82-7644-718-7), 28 ss.
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&nr=1474600.
 
2017 Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus.
Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.
Universitetet i Stavanger 2017 (978-82-7644-720-0), 29 ss.
2017 Thørrisen, Mikkel Magnus; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill
Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommunal helsetjeneste. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.
Universitetet i Stavanger 2017 (978-82-7644-719-4), 28 ss.
2017 Torleif Ruud, Anne Schanche Selbekk, Maren Løvås, Anne Faugli, Elin Kufås.
Life situation and available support for children and partners/spouse of persons with substance use problems
PROSPERO 2017:CRD42017072854.
Available from http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO_REBRANDING/display_record.asp?ID=CRD42017072854
2017 Løvås, Maren
Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie. Rusfag 1/2017
http://kompetansesenterrus.no/file/34-37-rusfag2017.pdf
2017 Løvås Maren.
Tidlig innsats for gravide og småbarnsmødre – hvordan kan fedre trekkes mer inn? Rusfag 2/2017
http://kompetansesenterrus.no/file/artikkel-4.pdf

 
2016 Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø
Who initiates and organizes situations for work-related alcohol use? The WIRUS-culture study.
Scandinavian Journal of Public Health 2017 (1403-4948), s. 1-8
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&nr=1453012
 
2016 Robertson, Inger Eide, Strømsvold, Ingrid R. og Gustafsson.
Ungdom og rusmiddelbruk

 
2016 i Bru, Idsøe, Øverland, Bru, Edvin, Idsøe, Ella Cosmovici, & Øverland, Klara.
Psykisk helse i skolen
Universitetsforlaget (2016).
2016 Selbekk, Anne Schanche
Troubled families and individualised solutions? An ontological, discursive and interactionist analysis of families involvement in alcohol and other drug treatment.
PhD-avhandling NO 290, Universitetet i Stavanger.
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2394285/1/Anne_Schanche_Selbekk.pdf
2016 Selbekk, A. S. and Sagvaag, H.
Troubled families and individualised solutions: An institutional discourse analysis of alcohol and other drug treatment practices concerning affected others.
Sociology of Health and Illness, Volume 38, Issue 7
 
2016 Løvås, Maren
Et kartleggingsverktøy i behandling av mødre med barn i rusinstitusjon.
Rusfag 1/ 2016
2016 Robertson, Inger Eide
Beruselsens ambivalens. Et durkheimsk perspektiv.
Rusfag 1/2016  
http://tidliginnsats.forebygging.no/Artikler--Kronikker/Beruselsens-ambivalens--Et-durkheimsk-perspektiv/
2015 Ruud, T. B., Bente; Faugli, Anne; Hagen, Kristine A.; Hellman, Anders; Hilsen, Marit; Kallander, Ellen K.; Kufås, Elin; Løvås, Maren; Peck Gro C.; Skogerbø, Åshild; Skogøy, Bjørg Eva; Stavnes, Kristin; Thorsen, Eivind; Weimand, Bente (2015).
Barn som pårørende - Resultater fra multisenterstudien (IS-0522). Oslo. 11.
Pilotprosjektet FRIDA 2015
Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner
Eli Barane Helland, 2015.
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger, Rogaland A-senter
Rapport.
2015 Selbekk, A. S., et al.
Addiction, families and treatment: A critical realist search for theories that can improve practice
Addiction Research & Theory 23(3): 196-204.
Gyldendal Akademiske 2014
Alkohol + arbeidsliv = sant?
En vitenskapelig antologi.
Hildegunn Sagvaag, kap 1, og kap 16, samt medforfatter til kap 2 , kap 9 og kap 10. Silje Lill Rimstad; kap 3, kap 8 og kap 13.
Omslag
Levedyktige nettverk innen arbeidsliv og rus
2015 Arbeidsliv og rus - alor nettverk
Ingunn Kjerstad Svendsen, KoRus Stavanger
Rusfag 1/2015.
2012 Open Space som metodikk i utviklingsarbeid
Energien i kaffepausene
Ingunn Kjerstad Svendsen, Hertervig Akademiske
Rapport 1/ 2012
Ung i Sola 2010. Styrke og sårbarhet.
Inger Eide Robertson, Kompetansesenter rus- region Vest, Stavanger
PDF-artikkel
Rapport 5/ 2011
Ung i Randaberg 2010. Styrke og sårbarhet.
Inger Eide Robertson, Kompetansesenter rus- region Vest, Stavanger
PDF-artikkel
Rapport 4/ 2011
Ung i Klepp 2010. Styrke og sårbarhet.
Inger Eide Robertson, Kompetansesenter rus- region Vest, Stavanger
PDF-artikkel
Rapport 2011 Tysværprosjektet
Barn som blir skadelidande av foreldres rusmiddelbruk 2009 - 2010
Prosjektrapport, Kompetansesenter rus -  region vest Stavanger v/Jorid Vea Isdahl.
PDF-artikkel
Rapport 2/ 2011
Fadderuken og alkohol - unntakstilstand eller etablering av nye alkoholvaner?
Rapport 2/ 2011, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger - Silje Lill Rimstad, Anne Schanche Selbekk, Inger Eide Robertson
PDF-artikkel
Rapport 1/ 2011
Utvidet oppfølging av barn og pårørende i spesialisert rusbehandling. Evaluering av prosjektstillingen Barne - og pårørendekontakt.
Rapport 1/ 2011, Kompetansesenter rus - region vest Stavanger - Anne Schanche Selbekk
PDF-artikkel
KORFOR rapport 2009/ 02
Familieorienterte tiltak innenfor spesialisert rusbehandling i Helse Vest- kartlegging og kunnskapsoppsummering
Anne Schanche Selbekk og Fanny Duckert.
PDF-artikkel
KORFOR - rapport 2009/ 01
En kunnskapsoppsummering om barn av rusmiddelmisbrukere
Henning Mohaupt og Fanny Duckert har på oppdrag fra KORFOR, Kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest, gjort en oppsummering av kunnskap om barn av rusmiddelmisbrukere. Rapporten slutter med en oppsummering av sentrale punkter som anses nyttige i kliniske møter med barn av rusavhengige, eller når foreldreskap tematiseres i behandling. De undersøkte punktene kan være nyttige ved grundig kartlegging av familiesituasjon og behandlingsplanlegging for både barn og voksne når det trengs.
PDF-artikkel
Rapport 02/ 2008
"Hvordan drikker jeg?"
Psykolog Øystein Enger, 2008 Pilotprosjekt om tidlig intervensjon overfor rusproblemer, 2005- 2008. Et samarbeid med Stavanger Universitetssykehus med formål å utvikle tidlig intervensjonsmetoder i arbeidslivet.  Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet. 
PDF-artikkel
Rapport 01/2008
Tidlig intervensjon i forhold til barn av rusmisbrukende foreldre
Vurdering av kartleggingsmetoder i forhold til risikovurdering og planlegging av tiltak. Helsedirekoratet har finansiert dokumentasjonen. 
Anders Hellman og Terje Knutheim, 2008
PDF-artikkel
2016 Robertson, Inger Eide, Strømsvold, Ingrid R. og Gustafsson, Sven.
Ungdom og rusmiddelbruk
Idsøe, Øverland, Bru, Edvin, Idsøe, Ella Cosmovici, & Øverland, Klara. (2016). Psykisk helse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget

Publikasjoner

Her presenteres rapporter, forskning og artikler utarbeidet av Kompetansesenter rus - region vest  Stavanger, ved Rogaland A-senter. Lenger nede på siden fins også rapporter i samarbeidsprosjekter med Universitet, kommuner mfl. samt andres rapporter i samarbeidsprosjekter med Korus Stavanger.

1. KOMPETANSESENTERETS EGEN RAPPORTSERIE m.m

2.RAPPORTER I SAMARBEIDSPROSJEKTER

Gyldendal Akademiske 2014
Alkohol + arbeidsliv = sant?
En vitenskapelig antologi.
Hildegunn Sagvaag og Bente Sikveland  (red).
Hildegunn Sagvaag, kap 1, og kap 16, samt medforfatter til kap 2 , kap 9 og kap 10. Silje Lill Rimstad; kap 3, kap 8 og kap 13.
Omslag
2012: University Publications series 6, Trace, Hertervig Academic - Stavanger University Press
Energien i kaffepausene - Open Space som metodikk i utviklingsarbeid
2012: Kompetansesenter rus - region vest Stavanger - Ingunn K.Svendsen, Anne Schanche Selbekk, Hildegunn Sagvaag.
PDF-artikkel

3. ANDRES RAPPORTER I SAMARBEIDSPROSJEKTER

Rapport 2013
Barn og unge i risiko
Oversikt over det forebyggende arbeidet i Haugesund kommune, 2012. Forfattere: Ansatte i Haugesund kommune
PDF-artikkel
Rapport 2012
Anabole steroider blant ungdom
Bruk av androgene-anabole sterioder blant gutter 16-20 år i Stavanger. Fofattere: Utekontakten i Stavanger og K46 
PDF-artikkel
Rapport 2011
Hasjbruk blant ungdom
Hasjbruk blant ungdom 12- 15 år. Omfang, kjennetegn og tiltak. Stavanger kommune, med veiledning fra Kompetansesenter rus - region vest Stavanger v/ Inger Eide Robertson og Bente Sikveland
PDF-artikkel
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet. 
 
MEDIEOPPSLAG:
2017 - 23.desember:
Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Adresseavisen, Fædrelandsvennen, Sunnmørsposten og iTromsø:
Mange barn gruer seg til jul.
https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Rusekspert--Mange-barn-har-grunn-til-a-grue-seg-til-hoytiden-10881b.html

Rusfag 2/2017:
Tidlig innsats for gravide og småbarnsforeldre. hvordan trekke fedre mer inn?

2017: november:
presenter.no
Arbeidsgiver tar initiativ til flest situasjoner med alkoholbruk.
http://presenter.no/forskning/arbeidsgiver-alkoholbruk/.

2017: november:
presenter.no
Kan helsevaner endres ved Motiverende samtale?
http://presenter.no/motiverende-samtale-endring-helsevane/

2017: 7.juli:
Stavanger Aftenblad
Mange barn vil ha mindre drikking.
http://intranett.rogaland-asenter.no/

2017: juli
Aftenposten, Stavanger Aftenblad
aftenposten.no torsdag 6.juli,
Aftenposten papiravis fredag 7. Juli
aftenbladet.no lørdag 8.juli:
Alkoholråd for foreldre på ferie .
artikkel:


2016: NRK nasjonalt og lokalt
25. juli 2016 kl. 11:41
Eldre og alkoholbruk
https://www.nrk.no/rogaland/eldre-taler-alkohol-darligere-enn-yngre-1.13056562


Strandbuen: Ungdata, 270215
aktuelle LINKER:
 
Boligsosialt arbeid: www.veiviseren.no .