Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

Overdose-konferansen 2020

Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, A-Larm, Funkishuset og Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KORUS) ved Rogaland Asenter

Tema: Hvordan kan overdoser forebygges?

Mål: Øke kunnskapen om overdoseforebyggende tiltak gjennom erfaringer, prosjekter og forskning

Målgrupper: Ansatte i Rogaland-kommuner, fengsel, rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, ungdomspsykiatri, LAR, politiet, brukerorganisasjoner og andre interesserte

Pakkeforløp etter overdose – sett fra Ambulansetjenestens perspektiv

v/Arne Skulberg, NTNU

Overdoseproblematikk – fra AMK sitt perspektiv

v/Helene Lund, AMK Helse Stavanger

Erfaringer fra «Tiltakspakke for forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjonen»

v/Camilla Johannesen og Tone Kristin Risdal v/avrusningsavdelingen Rogaland A-senter

Rusmiddeltesting og overdoseforebyggende arbeid

v/Thomas Clausen, SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning

Forebygge overdoser? Bolig først!

v/Åshild Sand og Heidi Viste Brannan, Housing First

Refleksjonsteam

v/Hilde Askildsen og Christer Askildsen og representanter fra Housing First

Avsluttende refleksjoner

v/Sverre Nesvåg – KORFOR, Helse Stavanger