Prosjekter

Ny kurs - og prosjektkatalog publiseres i januar hvert år.
Våre pågående prosjekter finner du beskrevet i kurs -  og prosjektkatalog for 2019, eller på våre nettsider under Prosjekter og program, eller Kompetansebyggende tiltak. Prosjektene inngår i våre kjerneoppdrag fra Helsedirektoratet innen Rusforbygging og folkehelse, Tidlig innsats og Rusarbeid.
Foto: Shutterstock
Ta gjerne kontakt med prosjektansvarlig for mer utfyllende informasjon.
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.