Prosjekter

Ny kurs - og prosjektkatalog publiseres i januar hvert år.
Våre pågående prosjekter finner du beskrevet i kurs -  og prosjektkatalog for 2019, eller på våre nettsider under Prosjekter og program, eller Kompetansebyggende tiltak. Prosjektene inngår i våre kjerneoppdrag fra Helsedirektoratet innen Rusforbygging og folkehelse, Tidlig innsats og Rusarbeid.
Ta gjerne kontakt med prosjektansvarlig for mer utfyllende informasjon.
KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. Finansiering: Helsedirektoratet.