Prosjekter

Våre pågående prosjekter finner du beskrevet på våre nettsider under Prosjekter og program, eller Kompetansebyggende tiltak. Prosjektene inngår i våre kjerneoppdrag fra Helsedirektoratet innen Rusforbygging og folkehelse, Tidlig innsats og Rusarbeid.
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.