Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kurskatalog

Foto: Shutterstock
Over finner du vår kurs- og prosjektkatalog for 2019.
Påmelding til alle kurs gjøres gjennom vår kursportal; www.deltager.no.

Kurs som kommer til underveis gjennom året, finner du her: www.korus-stavanger.no
 
Dersom du har spørsmål til kurs/ konferanser eller prosjekter, finner du kontaktperson på hvert kurs/ prosjekt  i kurs - og prosjektkatalogen for 2019.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på KoRus Stavanger for mer utfyllende informasjon.
Telefon: 51 72 90 00 og spør etter Linda Gabrielsen.
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.