Kurs

Påmelding til alle kurs gjøres gjennom vår kursportal; www.deltager.no.

Vi tilbyr kurs på forespørsel. Ta kontakt for mer informasjon. 

 
Kontakt
KORUS Stavanger har sitt nedslagsfelt i hele Rogaland og bistår ansatte og beslutningstakere i kommuner og fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, og andre som i sitt arbeid ønsker kompetanseutvikling innen rusarbeid. 

Finansiering: Helsedirektoratet.