Kurs 
Påmelding til alle kurs gjøres gjennom vår kursportal; www.deltager.no.

Vi tilbyr kurs på forespørsel. Ta kontakt for mer informasjon. 

Kontaktperson Linda Gabrielsen
Tlf. 51 70 33 22 / 993 49 505
linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
KORUS Stavanger betjener alle kommuner i Rogaland. Finansiering: Helsedirektoratet.