Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
20.11.2018

Vindafjord kommune godt i gang med BTI

Med Rådmannen i spissen sammen med kommunalsjefer, enhetsledere og pådrivergruppen signeres ny avtale om videre satsing på BTI t.
I går arrangerte kommuneledelsen I Vindafjord et oppsummeringsmøte om BTI - arbeidet( BEdre tverrfaglig insnats) i kommunen. Lederne og deltakere viste stort engasjement og mye er under planlegging. Vindafjord kommune arrangerte nylig en oppvekstkonferanse der over 400 ansatte i kommunen deltok. Vindafjord kommunes BTI - nettside ble lansert samme dag: http://vindafjord.betreinnsats.no/

Med rådmannen i spissen sammen med  kommunalsjefer, enhetsledere og pådrivergruppen sørget for signering av ny avtale om videre satsing på BTI. Arbeidet så langt har vist resultater og en vil nå ta BTI ett skritt videre i Vindafjord kommune.

Kontaktperson på KoRus vest Stavanger:
Bernt Netland:
mobil: 917 22 548.
 
2018 11 vindafjord r%c3%a5dmann og ledere