Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.09.2008

Vil styrke barns rettsstilling

Helse - og omsorgsdepartementet har sendt ut et forslag til endring av helsepersonelloven for å stryke rettsstillingen til barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
Les Høringsuttalelsen fra Rogaland A-senter