Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
18.11.2014
Marit Vasshus

Vil redusere alkoholrelaterte skader i utelivet

En betydelig andel av den politianmeldte volden skjer i tilknytning til utelivet, og over 80 % av voldstilfellene i Norge kan være alkoholrelaterte. I årets kampanje har Helsedirektoratet lagt ekstra vekt på å bygge kunnskap om alkoholrelaterte skader, samt å øke kjennskapen til skjenkereglene.
Vold knyttet til utelivet
En betydelig andel av den politianmeldte volden skjer i tilknytning til utelivet, og over 80 % av voldstilfellene i Norge kan være alkoholrelaterte. I årets kampanje har Helsedirektoratet lagt ekstra vekt på å bygge kunnskap om alkoholrelaterte skader, samt å øke kjennskapen til skjenkereglene.

Høyt inntak
Et høyt inntak av alkohol kan bidra til at det skjer flere ubehagelige episoder og voldshandlinger. Mange drikker en god del hjemme før de drar ut på byen.

-Dørvakter og bartendere gjør helt rett når de nekter deg både inngang og servering dersom du vurderes som åpenbart påvirk?et? - nettopp for å forebygge alkoholrelatert vold og skader knyttet til utelivet.

Å være åpenbart påvirket kan kjennetegnes ved at man snakker utydelig, er høyrøstet og slepphendt, og har problemer med å gå rett. Den siste som ser hvor mye man har drukket er ofte en selv, og det er lett å anta at man er mindre påvirket enn man faktisk er.

Alkoholskalaen
Nå kan folk selv sette ord på hva de kaller det å være alkoholpåvirket, og knytte ordene til de ulike nivåene i alkoholskalaen, i en digital ordsky på www.helsenorge.no.

Samtidig får man informasjon om risiko og skader tilknyttet de ulike gradene av påvirkning.

Prøv selv på
www.helsenorge.no/alkohol.    

Fakta om skjenkereglene
-Er du åpenbart påvirket av rusmidler, skal du ikke få kjøpt/bli servert alkohol eller oppholde deg på et skjenkested.
-Er du åpenbart påvirket når du ankommer skjenkestedet, skal du nektes inngang
-Drikker du så mye at du blir åpenbart påvirket på skjenkestedet, skal du vises bort
-Dersom flere personer sitter sammen med en gjest som er åpenbart påvirket, skal det ikke serveres alkohol til noen av disse før den som er åpenbart påvirket har forlatt skjenkestedet.

Fakta om vold og alkohol
-Mellom 1995 og 2013 økte alkoholomsetningen i Norge fra 4,8 liter til 6,2 liter ren alkohol per innbygger over 15 år, en økning på 35 prosent.
-Det er en tydelig sammenheng mellom alkoholbruk og vold: Nær 80 prosent av voldstilfellene i Norge er alkoholrelatert.
-Vold som blir utført i alkoholpåvirket tilstand kan gi umiddelbare skader??, men det kan også påføre offeret smerte, sorg, angst og negativ psykososial utvikling i lang tid etter hendelsen?
-Av alle behandlede skader ved Oslos legevakt, kan 20 prosent knyttes direkte til utelivsaktiviteter.
-Ved Bergen legevakt er det funnet at rundt 70 prosent av pasienter med voldsskader er påvirket av alkohol.
-Ofte er både offer og den som utøver vold påvirket, og mer enn halvparten av all alkoholrelatert vold involverer de av oss som bare drikker «nå og da».
-I tillegg viser tall fra Kripos at én av fire anmeldte voldtekter i 2012 var festrelatert, og at dette er en økende tendens.

Mer informasjon
Nettside: www.helsenorge.no/alkohol.
Facebook:  www.facebook.com/helsenorge.no.

Kontaktperson: Maj Berger Sæther mbs@helsedir.no.

Presseansvarlig alkoholkampanje: Malin Gylvik, 41 64 14 49,
malin.gylvik@helsedir.no.

Materiell
Filmer finnes på Youtube fra 18.november.

Plakater kan lastes ned her: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/apenbart-pavirket-plakat-is-2148/Sider/default.aspx.
sveiseblind 1200x628